.: DÁRCOVSKÝ FORMULÁŘ :.

Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná.Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dárce svým podpisem uděluje Obdarovanému souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s ustanovením
§ 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“)
a od 25.května 2018 v souladu s čl.28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice č. 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“)